חידוש סיסמא
3.
סיום
.
2.
פרטים אישיים
.
1.
זיהוי לקוח
.
,בתהליך חידוש סיסמא תתבקש להקיש מספר פרטים אישיים ו/או פרטים הקשורים לחשבון
. וזאת לצורך זיהויך במערכת
. לאחר אימות הפרטים תוצג לך סיסמא ראשונית חדשה לאתר הבנק- עם כניסתך תידרש להחליפה

במידה ורמת השירות הנוכחית שלך מאפשרת העברות לטובת חשבונות שלא הוגדרו מראש באמצעות רשימת
מוטבים בסניף (חשבונות אקראיים) ומספר הטלפון הנייד שברשותך מעודכן בבנק, תוכל לקבל סיסמא
שתאפשר המשך ביצוע העברות לחשבונות אקראיים, בכפוף להקלדת קוד אימות שיישלח למספר הטלפון
הנייד המעודכן בבנק.
 

(פרטים אישיים לזיהוי (יש למלא את כל הפרטים

:קוד משתמש
:(מספר זיהוי (ת.ז./דרכון

לקוחות הבנק


:מספר חשבון :מספר סניף